ปวดน่อง ปวดหลังปวดเอว “น้ำมันนวดสมุนไพร”ช่วยบรรเท่าการปวดเมื่อย

ปวดน่อง ปวดหลังปวดเอว “น้ำมันนวดสมุนไพร”

ช่วยบรรเท่าการปวดเมื่อย ผลิตโดยโรงงานแม่คำป้อ ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกาย เคล็ดขัดยอด ใช้เป็นยานวดภายนอก

น้ำมันนวดสมุนไพร ชนิดสเปร์ใช้ฉีดพ่น คลายปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

น้ำมันนวดสมุนไพร น้ำมันเหลืองหัวไพล ชนิดสเปร์ มีสูตรเย็นและสูตรร้อน ใช้ฉีดพ่นหรือทาบริเวณที่ต้องการ แก้ปวดเมื่อยร่างกาย คลายเส้นยึดตึง บรรเทาปวดเข่าและปวดน่อง น้ำมันนวดสมุนไพร ชนิดสเปร์ แก้ปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี เมื่อมีอาการปวดเมื่อยร่างกาย จากอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ เส้นยึดตึง เข็ดขัดหยอกหรือเจ็บห READ MORE