ใบทะเบียนยาธรณีสันฑะฆาต
ใบทะเบียนยาธรณีสันฑะฆาต
ใบทะเบียนยา กวาวเครือขาว
ใบทะเบียนยา กวาวเครือขาว
ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณว่านชักมดลูก เชียงดาวเฮิร์บ
ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณว่านชักมดลูก เชียงดาวเฮิร์บ
ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณกวาวเครือแดง
ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณกวาวเครือแดง
ใบทะเบียนยาขมิ้นชัน
ใบทะเบียนยาขมิ้นชัน
ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณโสมคน เชียงดาวเฮิร์บ
ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณโสมคน เชียงดาวเฮิร์บ
ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณตรีผลา เชียงดาวเฮิร์บ โรงงานแม่คำป้อ
ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณตรีผลา เชียงดาวเฮิร์บ โรงงานแม่คำป้อ
บ.ภ. 19892
บ.ภ. 19892