เลือกหน้า
ใบทะเบียนยาธรณีสันฑะฆาต

ใบทะเบียนยาธรณีสันฑะฆาต

ใบทะเบียนยา กวาวเครือขาว

ใบทะเบียนยา กวาวเครือขาว

ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณว่านชักมดลูก เชียงดาวเฮิร์บ

ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณว่านชักมดลูก เชียงดาวเฮิร์บ

ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณกวาวเครือแดง

ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณกวาวเครือแดง

ใบทะเบียนยาขมิ้นชัน

ใบทะเบียนยาขมิ้นชัน

ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณโสมคน เชียงดาวเฮิร์บ

ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณโสมคน เชียงดาวเฮิร์บ

ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณตรีผลา เชียงดาวเฮิร์บ โรงงานแม่คำป้อ

ใบทะเบียนตำรับยาแผนโบราณตรีผลา เชียงดาวเฮิร์บ โรงงานแม่คำป้อ

บ.ภ. 19892

บ.ภ. 19892