เรารับบริการสั่งผลิตบรรจุกระปุกสำหรับสินค้าชนิดแคปซูล

กระปุก 100แคปซูล ขั้นต่ำ 20,000แคปซูล

กระปุก30แคปซูล ขั้นต่ำ 10,000แคปซูล

ค่าบรรจุ กระปุกละ 20บาท ประกอบด้วย

1.ขวด

2.ฟองน้ำ/ฟรอยปิดปากขวด

3.กันชื้น

4.ซีนพลาสติกหุ้มขวด

สำหรับแบบอัดแผงบรรจุกล่อง

ขั้นต่ำ 20,000แคปซูล  ค่าบรรจุ15-36บาทต่อกล่องแล้วแต่จำนวนแผงที่บรรจุ

สำหรับแบบซองฟรอย ขั้นต่ำ 20,000แคปซูล ค่าบรรจุ ซองละ 6บาท

ใบเสนอราคาขวดพลาสติก
ใบเสนอราคาขวดพลาสติก

สอบถามเพิ่มเติม

คุณสุกัลยา เกิดโภคา

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท เชียงดาวเฮิร์บ จำกัด

11 หมู่ 5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

โทร.089-1710545

ไลน์ : @sukanyathaig

Email : [email protected]

Facebook : สุกัลยา เชียงดาวเฮิร์บ

page : สมุนไพรเชียงดาวเฮิร์บ