เรารับบริการผลิตบรรจุกระปุกพลาสติก ขวดแก้ว วองฟรอย อัดแผงบรรจุซอง อัดแผงบรรจุกล่อง สำหรับสินค้าชนิดแคปซูลสินค้าของโรงงานเท่านั้น

แบบขวดพลาสติก

บรรจุไม่เกิน 30แคปซูล/ขวด ขั้นต่ำ 10,000แคปซูล

บรรจุ 50 60 100แคปซูล/ขวด ขั้นต่ำ 20,000แคปซูล

ค่าบรรจุ กระปุกละ 20บาท ประกอบด้วย

1.ขวดพลาสติก

2.ฟองน้ำ/ฟรอยปิดปากขวด

3.กันชื้น

4.ซีนพลาสติกหุ้มขวด

แบบขวดแก้ว

บรรจุไม่เกิน 30แคปซูล/ขวด ขั้นต่ำ 10,000แคปซูล

บรรจุ 50 60 100แคปซูล/ขวด ขั้นต่ำ 20,000แคปซูล

ค่าบรรจุ กระปุกละ 25บาท ประกอบด้วย

1.ขวดพลาสติก

2.ฟองน้ำ/ฟรอยปิดปากขวด

3.กันชื้น

4.ซีนพลาสติกหุ้มขวด

สำหรับแบบอัดแผงบรรจุกล่อง

ขั้นต่ำ 20,000แคปซูล  ค่าบรรจุ15-25บาทต่อกล่องแล้วแต่จำนวนแผงที่บรรจุ

ประกอบด้วย แผงยา ซองฟรอย กันชื้น ซิลกล่อง

แบบซองฟรอย
ขั้นต่ำ 20,000แคปซูล
 ค่าบรรจุ ซองละ 6บาท

แบบอัดแผงใส่ซองฟรอย
ขั้นต่ำ 20,000แคปซูล

1แผง 1ซองฟรอย ค่าบรรจุซองละ 10บาท

2แผง 1ซองฟรอย ค่าบรรจุ 13บาท

3แผง 1ซองฟรอย ค่าบรรจุ 15บาท

ใบเสนอราคาขวดพลาสติก
ใบเสนอราคาขวดพลาสติก

สอบถามเพิ่มเติม

คุณสุกัลยา เกิดโภคา

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท เชียงดาวเฮิร์บ จำกัด

11 หมู่ 5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

โทร.089-1710545

ไลน์ : @sukanyathaig

Email : [email protected]

Facebook : สุกัลยา เชียงดาวเฮิร์บ

page : สมุนไพรเชียงดาวเฮิร์บ

เพิ่มเพื่อน