1.จัดส่งโดยไปรษณีย์ (EMS)

1.1 สำหรับสินค้าแบบแคปซูล ค่าจัดส่งครั้งละ 50 บาท

1.2 สำหรับสินค้าที่ขายเป็นกิโลกรัม ค่าจัดส่งกิโลกรัมละ 50 บาท

2. สำหรับสินค้าแบบแคปซูล ค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน ครั้งละ 30 บาท

วันจันทร์- ศุกร์ โอนเงินเข้าบัญชีก่อนเที่ยงจัดส่งวันเดียวกัน  โอนหลังจากนั้นจัดส่งวันถัดไป
วันเสาร์ โอนเงินเข้าบัญชีก่อน 9โมงครึ่ง จัดส่งวันเดียวกัน
(ยกเว้นสินค้าไม่ครบจะจัดส่งวันถัดไปค่ะ หรือล่าช้าไม่เกิน 2วัน)

2.จัดส่งโดยรถขนส่ง

สำหรับสินค้า ที่ขายเป็นกิโลกรัม ค่าจัดส่ง กิโลกรัมละ 50 บาท

3.ในกรณีที่สั่งซื้อ 1 ตันขึ้นไป ใช้เวลาผลิตพร้อมจัดส่ง  20-30 วัน

4.สั่งซื้อ 100 กิโลกรัม ใช้เวลาผลิตพร้อมจัดส่ง 1-3วัน