ต้นพันธุ์ส้มโอ

ต้นพันธุ์ส้มโอ ขายพันธุ์ส้มโอราคาถูก

ปลูกเพื่อการค้าหรือปลูกเพื่รับประทานเอง แนะนำไปสวนThaiG สวนจำหน่ายพันธุ์ไม้ผล มีส้มโอกิ่งตอนและกิ่งพันธุ์เสียบยอด  ลำต้น ใบ ราก สมบูรณ์ทุกต้น

https://herbthai.cheapsalemaket.com/4099

ส้มโอเนื้อดีอร่อย คนนิยมกินมากที่สุด ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทองดี

ส้มโอพันธุ์อร่อย ส้มโอขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทองดี ปลูกและดูแลง่าย กีบเยอะผลใหญ่ น้ำหนักดี ถ้าผลสมบูรณ์หนักถึง 2.5 กิโลกรัม เมล็ดน้อยเนื้อสีชมพูน้ำผึ้ง ของดีเมืองสามพราน ส้มโอพันธุ์สายน้ำผึ้ง ลักษณะลูกผลกลมแป้น เนื้อสีน้ำผึงมีเมล็ดน้อย เป็นส้มโอท้องถิ่นของคนสามพราน มีการปลูกขายส่งออกต่างประเทศมาหลายสิบป READ MORE